fbpx

Ochrona prywatności dzieci w Internecie

W naszym coraz bardziej cyfrowym świecie dzieci coraz młodsze mają dostęp do usług internetowych. Od aplikacji edukacyjnych i platform gier po media społecznościowe i usługi przesyłania strumieniowego – Internet stał się integralną częścią współczesnego dzieciństwa.
Jednak wzmożona obecność w Internecie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dla prywatności dzieci i potencjalnym niewłaściwym wykorzystaniem ich danych osobowych.

Uznając wyjątkową wrażliwość i potrzeby rozwojowe dzieci, brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) wprowadziło Kodeks projektowania odpowiedniego do wieku (Age-appropriate design code), znany również jako Kodeks dziecka.

Zawiera on wytyczne dotyczące standardów projektowania dośwaidczeń, które muszą spełniać usługi online, aby chronić prywatność dzieci. Dotyczy wszystkich usług online, do których mogą mieć dostęp dzieci w Wielkiej Brytanii, w tym aplikacji, gier, stron internetowych i innych ofert cyfrowych.

W swojej istocie Kodeks podkreśla znaczenie uwzględniania najlepiej pojętego interesu dzieci od samego początku procesu projektowania, a nie traktowania go po namyśle. Uznaje, że dzieci są bezbronną grupą odbiorców i mogą nie w pełni rozumieć konsekwencje udostępniania danych osobowych w Internecie.

Wdrażanie zasad projektowania dostosowanych do wieku
Przestrzeganie Kodeksu projektowania dostosowanego do wieku wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje wszystkie aspekty projektowania, rozwoju i działania usługi online. Oto kilka najlepszych praktyk, które organizacje mogą stosować:

1. Przeprowadź ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA)

Przed uruchomieniem usługi internetowej, do której mogą mieć dostęp dzieci, organizacje muszą przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych, aby zidentyfikować i ograniczyć potencjalne zagrożenia dla prywatności dzieci. Ocena ta powinna uwzględniać działania związane z przetwarzaniem danych w ramach tej usługi, rodzaje gromadzonych danych osobowych oraz potencjalny wpływ na prawa i wolności dzieci.

2. Wdrażaj prywatność już od samego początku i domyślnie

Prywatność powinna być uwzględniona w projekcie i architekturze usług online od samego początku, a nie być kwestią drugorzędną. Oznacza to wdrożenie ustawień domyślnych, w których priorytetem jest ochrona prywatności, minimalizacja gromadzenia danych oraz zapewnianie informacji i kontroli prywatności odpowiednich do wieku.

3. Dostosuj informacje i kontrole dotyczące prywatności

Informacje o prywatności, ustawienia i mechanizmy kontrolne powinny być dostosowane do wieku i etapu rozwoju docelowych odbiorców. W przypadku młodszych dzieci może to obejmować użycie prostego języka, pomocy wizualnych i elementów interaktywnych, aby przekazać informacje dotyczące prywatności w angażujący i zrozumiały sposób.

4. Uzyskaj możliwą do sprawdzenia zgodę rodziców

W przypadku usług internetowych skierowanych do dzieci organizacje muszą uzyskać możliwą do sprawdzenia zgodę rodziców przed przetwarzaniem danych osobowych. Zgodę tę należy uzyskać poprzez jasne i potwierdzające działanie, takie jak wypełnienie formularza online lub podanie możliwych do sprawdzenia danych uwierzytelniających.

5. Minimalizuj gromadzenie i przechowywanie danych

Zbieraj i przechowuj wyłącznie dane osobowe, które są ściśle niezbędne do zamierzonego celu usługi. Wdrażaj techniki minimalizacji danych i regularnie przeglądaj i usuwaj niepotrzebne dane osobowe, szczególnie jeśli chodzi o dane dzieci.

6. Chroń dzieci przed szkodliwym wykorzystaniem danych

Usługi internetowe nie powinny wykorzystywać danych osobowych dzieci w sposób, który mógłby prowadzić do szkodliwych skutków, takich jak wykorzystanie komercyjne, reklama behawioralna lub narażenie na nieodpowiednie lub szkodliwe treści. Wdrażaj solidne zabezpieczenia i praktyki moderowania treści, aby chronić dobro dzieci.

7. Zapewnij jasne, dostosowane do wieku raporty i wsparcie

Oferuj odpowiednie do wieku mechanizmy zgłaszania i kanały wsparcia, które umożliwią dzieciom i ich rodzicom/opiekunom łatwe zgłaszanie wątpliwości, żądanie dostępu do danych osobowych lub korzystanie z praw przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych.

8. Stale monitoruj

Regularnie przeglądaj i aktualizuj praktyki, ustawienia i mechanizmy kontroli prywatności, aby mieć pewność, że są one odpowiednie do wieku i zgodne z najnowszymi wytycznymi i najlepszymi praktykami. Stale monitoruj usługi online pod kątem potencjalnych zagrożeń i podejmuj proaktywne działania w celu rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów.

Zgodność z Kodeksem projektowania dostosowanego do wieku nie jest jednorazowym zadaniem, ale raczej ciągłym zobowiązaniem do priorytetowego traktowania prywatności dzieci i najlepszego interesu dzieci przez cały cykl życia usług online. Wdrażając te najlepsze praktyki, organizacje mogą wykazać swoje zaangażowanie w ochronę danych osobowych dzieci i wspieranie bezpiecznego środowiska online.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie Kodeksu projektowania dostosowanego do wieku może skutkować poważnymi karami i działaniami egzekucyjnymi ze strony ICO. W zależności od wagi naruszenia, organizacjom mogą grozić kary pieniężne, audyty, wezwania do egzekwowania przepisów, a w najbardziej rażących przypadkach nawet potencjalne postępowanie karne.

Przyjmując proaktywne podejście i wdrażając od samego początku zasady projektowania dostosowane do wieku, organizacje mogą nie tylko ograniczyć ryzyko prawne i finansowe, ale także budować zaufanie wśród użytkowników i pozycjonować się jako odpowiedzialni administratorzy danych osobowych dzieci.

Jeśli potrzebujesz szkoleń dla swoich pracownikow z zakresu wiedzy o cyberbezpieczeństwie i ochronie danych osobowych zajrzyj na nasze kursy dostępne online

Jeśli jesteś właścicielem firmy w UK, bądź zamierzasz rozpocząć swój biznes na terenie Wielkiej Brytanii pomocne mogą być usługi z innego zakresu, które znajdziesz na naszej stronie:

Agata Mazur

RADCA PRAWNY

Scroll to Top