fbpx

Zabezpieczenie danych przechowywanych online i offline

Jak zapewne wiesz dane osobowe przetwarzane w Twojej firmie muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Zabezpieczamy zarowno dane przechowywane online i jak offline – czyli w wersji papierowej.

Zabezpieczenie to powinno być skuteczne zarówno aby uniemożliwić niekotrolowaną utratę danych i jak i uzyskanie dostępu do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Popularne zabezpieczenia danych osobowych przechowywanych w formie papierowej obejmować mogą:

 1. Sejfy i szafy: To podstawowy środek zabezpieczenia, który zapewnia fizyczną ochronę przed nieupoważnionym dostępem.
 2. Zamki mechaniczne i elektroniczne: Są to różne typy zamków, które mogą być stosowane na szafkach, biurkach lub na samej dokumentacji, aby ograniczyć dostęp do danych osobowych.
 3. Oznakowanie i segregacja: Dokumenty mogą być oznakowane i posegregowane w taki sposób, aby łatwo zidentyfikować rodzaj danych i poziom poufności.
 4. Kontrola dostępu: Może obejmować udzielanie zezwoleń osobom upoważnionym do wyłącznego dostępu do dokumentów oraz monitorowanie i rejestrowanie, kto i kiedy ma fizyczny dostęp do przechowywanych danych.
 5. Systemy monitoringu: Monitorowanie wideo, alarmy i czujniki ruchu mogą być stosowane, aby zidentyfikować i powiadomić personel o próbach nieautoryzowanego dostępu do dokumentów.
 6. Przechowywanie w zamkniętych i zabezpieczonych pomieszczeniach: Dokumenty powinny być przechowywane w bezpiecznych pomieszczeniach, które są zamknięte i kontrolowane pod względem dostępu.
 7. Niszczenie dokumentów: Po przekroczeniu określonego okresu przechowywania dokumentów, powinny być one niszczone w sposób bezpieczny i nieodwracalny, np. poprzez przejście przez niszczarkę dokumentów.

Popularne zabezpieczenia danych osobowych przechowywanych online :

 1. Szyfrowanie danych: Jest to proces przekształcania danych w sposób, który utrudnia odczytanie ich osobom, które nie są upoważnione. Szyfrowane dane są bezpieczne nawet w przypadku przechwycenia lub nieautoryzowanego dostępu.
 2. Hasła i autoryzacja dwuskładnikowa: Używanie silnych haseł i autoryzacji dwuskładnikowej (np. kod wysyłany na telefon komórkowy) dodatkowo zabezpiecza dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.
 3. Firewall: To oprogramowanie lub sprzęt, które kontroluje ruch sieciowy i chroni przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych.
 4. Systemy wykrywania intruzów (IDS): IDS monitorują sieć w czasie rzeczywistym i wykrywają nieautoryzowane próby dostępu, generując alarmy, gdy zachodzi podejrzane działanie.
 5. Oprogramowanie antywirusowe: Skanowanie oprogramowania antywirusowego pomaga wykryć i zabezpieczyć przed złośliwym oprogramowaniem, które może być wykorzystywane do kradzieży danych osobowych.
 6. Menedżer haseł: Menedżer haseł to narzędzie, które pomaga w zarządzaniu i bezpiecznym przechowywaniu haseł, co eliminuje konieczność używania łatwych do odgadnięcia haseł.
 7. Szkolenia dla pracowników: Wsparcie dla zabezpieczeń danych to również odpowiednie przeszkolenie pracowników, aby zwracali uwagę na ryzyka związane z poufnością danych osobowych i byli świadomi najnowszych praktyk zabezpieczeniowych.
 8. Oprogramowanie data leak prevention (DLP) to zestaw narzędzi i technologii, które służą do zapobiegania wyciekom danych z organizacji. Głównym celem DLP jest monitorowanie, kontrola i zabezpieczanie danych przed nieautoryzowanym wyjściem z systemu.

Pamiętaj o upoważeniu pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych w Twojej firmie i o prowadzeniu rejestru tych upoważnień!

Więcej o DLP

Oprogramowanie DLP wykorzystuje różne metody i techniki, takie jak analiza treści, filtrowanie, klasyfikacja i kategoryzacja danych, aby identyfikować poufne dane i monitorować ich przepływ. System DLP może działać na różnych warstwach infrastruktury, takich jak sieć, endpointy, serwery i aplikacje.

Podstawowe funkcje oprogramowania DLP obejmują:

 1. Wykrywanie i monitorowanie: Oprogramowanie analizuje treść i kontekst danych, takich jak wiadomości e-mail, dokumenty, pliki lub transakcje, w celu zidentyfikowania poufnych informacji. Może także monitorować aktywności użytkowników, takie jak kopiowanie, drukowanie czy przesyłanie danych.
 2. Kontrola dostępu: Oprogramowanie DLP zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych i ogranicza uprawnienia użytkowników w zależności od ich roli i odpowiedzialności w organizacji.
 3. Zabezpieczanie danych w ruchu: DLP może monitorować sieć w celu wykrywania i blokowania przesyłanych poufnych danych, takich jak hasła lub informacje klientów, poza organizację.
 4. Raportowanie i audyt: Oprogramowanie DLP utrwala informacje o wykrytych incydentach, generuje raporty i pozwala na audyt zdarzeń związanych z danymi. Pozwala to organizacjom śledzić i analizować zdarzenia związane z bezpieczeństwem danych.

DLP jest szczególnie ważne dla organizacji, które przechowują i przetwarzają duże ilości danych wrażliwych. Pomaga w zapobieganiu kradzieży danych, utracie informacji, niezgodności z przepisami prawno-prawnymi oraz minimalizuje ryzyko reputacyjne i finansowe związane z wyciekami danych.

Koszty oprogramowania Data Leak Prevention (DLP) dla małych firm w Wielkiej Brytanii mogą znacznie się różnić w zależności od dostawcy i rodzaju usługi. Ceny zazwyczaj są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta i ilości licencji. Niemniej jednak, w przybliżeniu, najtańsze opcje mogą zaczynać się od około 500-1000 funtów rocznie.

Jeśli potrzebujesz szkoleń dla swoich pracownikow z zakresu wiedzy o cyberbezpieczeństwie i ochronie danych osobowych zajrzyj na nasze kursy dostępne online

Jeśli jesteś właścicielem firmy w UK, bądź zamierzasz rozpocząć swój biznes na terenie Wielkiej Brytanii pomocne mogą być usługi z innego zakresu, które znajdziesz na naszej stronie:

Agata Mazur

RADCA PRAWNY

Scroll to Top